Aanmelden

Bespreek uw klachten eerst met uw huisarts. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich schriftelijk via een email of telefonisch bij mij aanmelden.

Bij mijn afwezigheid kunt u een voicemail inspreken. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Nadat ik uw schriftelijke aanmelding middels het formulier aanmelding heb ontvangen, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Graag wil ik u na uw aanmelding zo snel mogelijk helpen. Toch is enige wachttijd niet te voorkomen.

De aanmeldingswachttijd voor het eerste intakegesprek bedraagt 3 weken.

Vervolgens krijgt u, gedurende dat u op de wachtlijst staat, een uitnodiging voor het eerste intakegesprek. Het eerste intakegesprek vindt binnen 3 weken (aanmeldingswachttijd) na ontvangst van de aanmelding plaats. De duur van dit gesprek is 45 minuten.  

Bij het eerste intakegesprek dient u de verwijsbrief en uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Tijdens dit gesprek wordt kort ingegaan op de reden van aanmelding, uw klachten, uw visie op de problemen en uw verwachtingen van de behandeling. Eveneens worden er een aantal praktische zaken mbt. intake en behandeling besproken.

Het intakeformulier wordt toegelicht en u wordt verzocht dit formulier in te vullen en uiterlijk 10 dagen voor het tweede intakegesprek te retourneren.

Zie hiervoor formulier individuele psychotherapie en formulier partnerrelatietherapie

Bij aanmelding gelieve de toepasselijke vragenlijst zo volledig en nauwkeurig mogelijk in te vullen en uiterlijk 7 dagen voor de
eerste afspraak retourneren naar praktijkvoorpsychotherapieschoutrop@zorgmail.nl .

Verder wordt gekeken of uw hulpvraag aansluit bij mijn aanbod.

Aan het einde van het eerste intakegesprek dient u ook de akkoordverklaring in te vullen en te ondertekenen. 

Zodra u aan de beurt bent, wordt u uitgenodigd voor het vervolg van de intakeprocedure. De wachttijd voor de volgende intakegesprekken en aansluitend behandeling (behandelingswachttijd) bedraagt momenteel 13 weken1.

Mocht u deze wachttijd te lang vinden, dan kunnen we bespreken wat mogelijke alternatieven zijn.

1 Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen