Aanmelden

Als u als verwijzer een cliënt wilt aanmelden, vragen wij altijd een verwijsbrief van u. In de verwijsbrief dienen door de huisarts een aantal gegevens (zie: criteria) te worden opgenomen.

Wanneer een cliënt zichzelf aanmeldt met het formulier aanmelding en persoonlijke gegevens, heeft de cliënt ook een verwijsbrief nodig.

lndien u een cliënt naar ons verwijst, houden wij u, na toestemming van de cliënt, schriftelijk op de hoogte van het verloop. Dit gebeurt na de intakeprocedure en nadat de behandeling wordt afgesloten.

Natuurlijk kunt u als verwijzer ook op ieder gewenst moment zelf contact opnemen over de behandeling van een cliënt.

Wij vragen uw patiënt de volgende documenten bij de eerste afspraak mee te nemen:

  • kopie zorgverzekeringspas/-polis
  • een officiële verwijsbrief van (huis)arts of instelling die de patiënt naar ons verwijst, voorzien van handtekening, AGB-code en de indicatie voor BGGZ of SGGZ.
  • aanvullende informatie zoals bijv. overzicht van de medicatie (indien van toepassing)

Zodra we deze gegevens compleet hebben, kunnen we direct met de behandeling beginnen.

U kunt uw patiënt als volgt bij ons aanmelden:

  • telefonisch ma t/m vrij van 08.30-17.00 uur: 043-3656905 (spreek een boodschap in dan bel ik zo spoedig mogelijk terug)
  • E-mail

Binnenkort vindt u hier ook ons online aanmeldingsformulier.