Behandelmethoden

Het verloop van de behandeling is afhankelijk van veel factoren. Elke psychotherapeutische behandeling is uniek. Veel is afhankelijk van de motivatie voor de behandeling, de ernst en complexiteit van de klacht en de aard van de problematiek waarvoor hulp wordt gezocht.

Er wordt steeds aansluiting gezocht bij de mogelijkheden van de individuele cliënt of het cliëntsysteem.

Online consult is mogelijk!


De duur van een gesprek:

– individuele psychotherapie 45 minuten

– partnerrelatietherapie 60 tot 90 minuten


De gesprekken zullen zo veel mogelijk in een wekelijkse frequentie plaatsvinden. Tegen het einde van de behandeling wordt de frequentie soms, in overleg, teruggebracht naar een tweewekelijkse of lagere frequentie.


Zie voor mogelijke inhoud van de behandeling onder psychotherapie en systeemtherapie. 


Crisis

Het is mogelijk dat u gedurende uw behandeling gevoelens ontwikkelt waar u extra hulp voor nodig heeft. Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan.

Buiten uw afspraken kunt u in een crisissituatie binnen kantooruren contact opnemen met mij. 

Als u buiten kantooruren hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost kan u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan en uw eventuele medicatie.

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.