Behandelvisie

Zoals de naam van de praktijk al aangeeft, richt de praktijk zich op de behandeling van psychotherapeutische problemen en partner- en relatietherapie. De keuze voor een eigen praktijk is heel bewust.

De toenemende schaalvergroting in de geestelijke gezondheidszorg door de vele fusies in Nederland, heeft geleid tot toenemende bureaucratie, onafzienbare wachtlijsten, versnippering van het behandelaanbod, anonimiteit en moeizaam overleg tussen behandelaren en verwijzers.

Voor patiënten is de zorg in een kleine praktijk overzichtelijker en laagdrempeliger. In een kleinschalige praktijk zijn de mogelijkheden om snel te overleggen met verwijzers veel groter, de lijnen zijn korter.

De behandeling is meer afgestemd op de individuele, relatie- en gezinsproblematiek. Ik werk niet met een rigide, protocollaire behandeling. Ieder mens is anders, hetgeen betekent dat een behandeling moet aansluiten bij de individuele patiënt en zijn/haar mogelijkheden. Ik hecht ook veel belang aan goede diagnostiek en het opstellen van een behandelplan in overleg met de patiënt. Hierbij  hanteer ik een aantal methodieken: Cognitieve gedragstherapie, Relatie- en Gezinstherapie,  Schema-therapie en ‘emotional focused therapie’.

Samenwerking met anderen speelt een belangrijke rol in de behandelvisie. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veel aandacht is voor het op indicatie betrekken van gezin en familie bij de behandeling.