Coaching

Coaching is geïndiceerd indien de problematiek betrekking heeft op de relatie tussen de persoon en de organisatie. Het werk staat centraal, maar er kunnen ook andere levensgebieden aan de orde komen, zoals persoonlijke vraagstukken, de persoonlijkheid en de daarmee samenhangende psychologische mechanismen.
Het vergroten of herstellen van de individuele effectiviteit, motivatie en arbeidssatisfactie, maar ook het aanleren van adequaat gedrag en effectievere interactiepatronen, kunnen doelstellingen zijn.

Voorbeelden van thema’s die aan de orde kunnen komen, zijn:

·         Wisselwerking en evenwicht werk en privé

·         Interactie tussen persoon en omgeving

·         Verandering van oude patronen

·         Persoonlijke effectiviteit

·         Innerlijke belemmeringen, competenties, verlangens, talenten en kwaliteiten

·         Aandacht en energie (leren) richten op die zaken en situaties, die wel beïnvloedbaar zijn

·         Leren omgaan met situaties en omstandigheden, die niet te veranderen zijn.

Coaching is een persoonlijke begeleidingsvorm, gericht op zelfmanagement. Specifieke coachingstrategieën zijn: inzichtgevende strategieën, op gedragsverandering gerichte strategieën en directieve interventies. De dynamiek in de eigen situatie en de gewenste verandering daarin bepalen de inhoud, richting en duur van de begeleiding, coaching is doelgericht en ‘maatwerk’. De coach is hierbij uw vertrouwenspersoon, klankbord, adviseur en trainer. Een coachingtraject duurt gemiddeld vijf tot tien sessies, de sessies duren zestig minuten.