Individuele therapie

Bij individuele therapie zijn alleen u en de behandelaar aanwezig tijdens de sessies. Soms kunnen partners, ouders of anderen uitgenodigd worden om bij een gesprek aanwezig te zijn, zowel op verzoek van de psychotherapeut als van de cliënt. Tijdens de individuele therapie richt u zich op het bereiken van de in het adviesgesprek afgesproken behandeldoelen.

Er kan gebruik gemaakt worden van diverse behandelmethoden vanuit verschillende referentiekaders, namelijk het persoonsgerichte en klachtgerichte referentiekader. Bij het maken van een keuze is het belangrijk dat de therapie u aanspreekt en dat deze aansluit bij uw specifieke problematiek /hulpvraag.

Met inzichtgevende psychotherapie worden de onderliggende innerlijke tegenstellingen bloot gelegd die aanleiding gaven tot uw problemen, waardoor klachten verminderen en ander gedrag voor u mogelijk wordt. Schematherapie is een voorbeeld van inzichtgevende therapieën.

Klachtgerichte psychtherapie is een behandeling waarin vooral gekeken wordt hoe gekomen kan worden tot vermindering van de bestaande klachten en hoe herhaling kan worden voorkomen. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van klachtgerichte therapie.

Overigens kan een inzichtgevende behandeling ook klachtgerichte elementen hebben en komen in klachtgerichte behandeling ook inzichtgevende elementen voor.

Het samenwerkingverband Vrijgevestigde Psychotherapeuten (www.psyzorgzuidlimburg.nl) waarin een aantal vrij gevestigde Klinisch Psychologen/ Psychotherapeuten  in deze regio de handen ineen hebben geslagen, geeft veel mogelijkheden tot samenwerking en kwaliteitsverbetering.