Intake

Bij het eerste gesprek dient u verwijsbrief, identiteitsbewijs, zorgverzekeringspas en eventuele rapportages van eerdere psychologische behandelingen mee te nemen.

 

De intakeprocedure bestaat uit één of meerdere gesprekken, waarin onder meer een diagnose gesteld wordt en waaruit een behandeladvies volgt.

Tijdens deze gesprekken worden o.a uw klachten, hulpvragen, levensloop en huidige leefsituatie besproken.

Meestal worden de gesprekken aangevuld met persoonlijkheidsonderzoek middels oa vragenlijsten. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling.

In sommige gevallen wordt u voor specialistisch onderzoek naar een andere hulpverlener verwezen, bv een psychiater of neuropsycholoog.

 

Wanneer de intakeprocedure afgerond is, wordt met u in een adviesgesprek de conclusies en het behandelvoorstel besproken.

De hieruit voortvloeiende diagnose en behandelplan worden in samenspraak met u vastgelegd in het intakeverslag.

In het intakeverslag staat wat er met u aan de hand is (uw diagnose), wat uw therapiedoelen zijn, op welke manier er gewerkt gaat worden, frequentie van de gesprekken en verwachte behandelduur.

Indien u met het intakeverslag akkoord bent, gaat, zonder wachttijd, de behandeling van start.

 

Het kan voorkomen dat ik u na de intakeprocedure verwijs naar een voor u meer geschikte therapeut of dat u zelf aangeeft een andere therapeut te willen consulteren.