Introductie

Ik ben geregistreerd als psychotherapeut, klinisch psycholoog, schematherapeut, en partner- en relatietherapeut waaronder EFT-therapeute. Verder ben ik erkend leertherapeut en supervisor algemeen (NVP), voor de Schemafocused therapie (SFT) en Partner-en Gezinstherapeut (NVRG).
In 2000 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Amsterdam, Klinische Psychologie.
Tevens verzorg individuele coachings- en begeleidingstrajecten. Voor bedrijven verzorg ik intervisie, trainingen en coachingstrajecten.

Vanaf 1990 heb ik gewerkt in een aantal GGZ instellingen. Ik ben als behandelaar onder meer verbonden geweest aan Centrum ’45 (posttraumatische stressstoornis), en RIAGG Maastricht (Angststoornissen en Relatieproblemen). Naast behandeltaken, was ik lid van het management-team.
Op dit moment combineer ik mijn eigen praktijk met werkzaamheden binnen Mondriaan/PsyQ Heerlen en Maastricht.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT),; Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVVP), de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapie (NvVP).

Ik ben altijd nauw betrokken geweest bij de opleiding, onder meer voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in opleiding (RINO Zuid).
Op het ogenblik werk ik regelmatig als werkbegeleider, leersupervisor of supervisor. Verder verzorg ik geregeld lezingen en workshops over tal van inhoudelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over Geheimen en Behandelmethodieken. Middels deze activiteiten probeer ik bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking van het werk van psychotherapeuten/psychologen in Nederland.