Overigen

Relatietherapie, stress gerelateerde problematiek en Burn-out begeleiding worden niet vergoed door de zorgverzekering. Mocht een dergelijke diagnose bestaan naast een wel verzekerde diagnose dan valt de zorg wel weer onder de verzekerde zorg. Zie hiervoor tarievenlijst.

Overigen Tarief
1 Relatie therapie 1 uur: € 120,00
2 Supervisie per uur: € 100,00
3 Individuele behandeling : € 103,00