Psychotherapie algemeen

Psychotherapie is een vorm van psychische hulpverlening die een uitkomst kan bieden voor mensen met psychische klachten of problemen die zij zelf niet kunnen oplossen. Psychotherapie heeft als doel vermindering of het beter hanteerbaar maken van psychische klachten, verbetering van functioneren en verhoging van de kwaliteit van leven.

Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met ups en downs. Sommige cliënten houden last van psychische problemen of hebben te maken met terugkerende klachten. Een psychotherapeut helpt de cliënt in moeilijke periodes. Uiteindelijk is het doel dat de cliënt er beter van wordt. Voor meer informatie over psychotherapie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP): www.psychotherapie.nl

In de behandeling wordt zowel gebruik gemaakt van psychotherapeutische als relatie- en systemische behandelmethoden. Medicatie neemt soms een belangrijke plaats in in de behandeling. Op het gebied van psychotherapie werk ik vooral eclectisch. Dit betekent dat ik er niet in geloof dat er een zaligmakende vorm van psychotherapie bestaat. Ik ben ervaren op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, relatie- en systeemtherapie en ‘emotion focused therapy ‘.

Uiteraard heeft een kleine praktijk ook beperkingen. Sommige problemen zijn te complex of zijn in een ambulante setting niet te behandelen. Ook chronische psychiatrische problematiek kan minder goed worden behandeld in een kleine, ambulante praktijk.