Publicaties

Schoutrop, M. J. A. (2000). Structured writing and processing traumatic events. Doctoral thesis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Schoutrop, M.J.A., Lange, A., Brosschot, J. & Everaerd, W. (submitted). The role of self-confrontation and cognitive reappraisal in overcoming traumatic events: an experimental trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Schoutrop, M. J. A., Lange, A., Hanewald, G. J. F. P., Davidovich, U., & Salomon, H. (2002). Structured writing and processing major stressful events: a controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 71, 151-157.

Schoutrop M.J.A., Lange A., Brosschot J.F. & Everaerd W. (1997). Writing assignments and its relation to reprocessing traumatic events. In: A.J.J.M. Vingerhoets (Eds.). Proceedings of the conference on the (non) expression of emotions in health and disease. Tilburg: University Press.

Schoutrop, M.J.A., Lange, A., Hanewald, G., Duurland, C. & Bermond, B. (1997). The effects of structured writing assignments on overcoming major stressful events: An uncontrolled study. Clinical Psychology and Psychotherapy, 4, 179-1854.

Schoutrop. M.J.A. & Lange, A. (1997a). Gestructureerd schrijven over schokkende ervaringen: resultaten en werkzame mechanismen. Directieve therapie, 17, 2, 77-96.

Schoutrop, M.J.A. & Lange, A., (1997b). Exposure versus cognitive herstructurering: Nog geen definitieve conclusie. Directieve Therapie, 17, 3, 372-373.

Schoutrop, M.J.A., Lange, A., Duurland, C., Duurland, C., Bermond, B., Sporry, A. & Goederen, de, A. (1995). De resultaten van schrijfopdrachten bij het verwerken van negatieve ervaringen. Directieve therapie, 15, 2, 113-124.

Schoutrop, M.J.A. & Lange, A. (1994) Alternatieve behandelmethoden: schrijven over traumatische ervaringen. Psychologie , 36-37.

Schoutrop, M.J.A., Visser, A. Ph., & Hamer, A.F.M. (1993). Kwaliteit van zorg in een psychiatrisch ziekenhuis: Een onderzoek onder contactpersonen van oudere patiënten. Medisch contact, 48, 20, 627-629.

Schoutrop, M.J.A. (1991). Case-management bij licht verstandelijk gehandicapte personen met gedrags- en psychische stoornissen. Subsidie-aanvraag, gehonoreerd door het ministerie van WVC.

Schoutrop, M.J.A. (1990). De beleving van de kwaliteit van zorg: Een onderzoek onder de contactpersonen van de Psychogeriatrische en Psychogerontologische patiënten opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis. Maastricht. , vakgroep Geestelijke Gezondheidkunde, de vakgroep Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding & Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal, intern rapport, extern rapport en informatiefolder

Schoutrop, M.J.A. (1989). De validiteit van de Nijmeegse vragenlijst. Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Medische Psychologie, intern rapport.

Schoutrop, M.J.A. & Verstappen, N., (1988). Alcoholgebruik en deviant gedrag, Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Medische sociologie, intern rapport

Schoutrop, M.J.A. (1987). Vrouwen en Agorafobie: literatuuroverzicht.  Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Medische Psychologie, intern rapport.

van Dijk, A. & Schoutrop, M.J.A., Spinhoven, Ph. (2003). Testimony therapy, a treatment for victims of organized violence. Psychotherapy.

van Dijk, A. & Schoutrop, M.J.A. (2002). Getuigenistherapie, een geprotocolleerde behandeling bij getraumatiseerde slachtoffers van georganiseerd geweld. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 4.

Houtveen, J.H., Rietveld, S., Schoutrop, M. Spiering, M., & Brosschot, J.F. (2001). A repressieve coping style and affective, facial and physiological responses to looking at emotional pictures. International Journal of Psychophysiology, 42, 265-277.

Lange, A., Schoutrop, M.J.A., Schrieken, B., & Ven J.P.van de (2002).  Interapy: A model for therapeutic writing through the internet .  In: S.J. Lepore & Smyth, J.M. (Eds.), The Writing Cure. Washington DC:  American Psychological Association chapter 12, 215-238.

Zuuren, F.J. van, Schoutrop, M.J.A., Lange, A., Louis, C.M., & Slegers, J.E.M.  (1999). Effective and ineffective ways of writing about traumatic experiences: A qualitative study. Psychotherapy research, 9, 363-380.

Hamer, A.F.M. & Schoutrop, M.J.A. (1991). De kwaliteit van zorg. Tijdschrift voor de ziekenverpleging.

Everaerd, W., & Schoutrop, M.J.A (submitted). The consolidation of traumatic memories: an experimental trial. Cognition.