Schematherapie

Als je telkens in dezelfde valkuil stapt en zich voortdurend negatieve patronen herhalen in jouw leven, dan zou er sprake kunnen zijn van negatieve schema’s.

Schema’s zijn de interne ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Negatieve schema’s zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld in de steek gelaten worden door een ouder, of gepest worden op school.

Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering, maar ook realistische grenzen. Dit zijn de basisbehoeftes. Als hieraan niet wordt voldaan, ontwikkelt een kind negatieve schema’s. Deze neem je mee in het volwassen leven. Als je vroeger bent mishandeld door jouw ouders, kan je je vanuit het schema “wantrouwen” voortdurend bedreigd voelen. Een ander, die altijd gekleineerd is als kind, kan zich continu minderwaardig voelen vanuit het schema “waardeloosheid”.

Het doel van de schematherapie is je te helpen je schema’s op te sporen en te leren beseffen hoe de schema’s zijn ontstaan. Deze therapie richt zich dus eigenlijk niet zo zeer op de huidige klacht maar op de onderliggende denkpatronen en gedragspatronen waardoor die klacht ontstaat. Schematherapie richt zich op het begrijpen hoe deze problemen zijn ontstaan, waarom je je op een bepaalde manier gedraagt en waarom je je soms zo slecht voelt. Het gaat dus om het creëren van inzichten. Deze inzichten helpen je de huidige problemen en patronen die je ervaart, te doorbreken.

Je zult in de therapie de omstandigheden die tot het ontstaan van de schema’s hebben geleid, moeten gaan verwerken. Dat is waarschijnlijk een ingrijpend proces, omdat het vaak om verdrietige, pijnlijke, of zelfs traumatische gebeurtenissen gaat.

Vervolgens zal de therapeut jou leren hoe je in het volwassen leven beter voor jezelf kan zorgen en anderen toestaat om voor je te zorgen. Zo doorbreek je het patroon wat in jouw jeugd is ontstaan. En zo kom je van de negatieve schema’s af.

Voor meer informatie over schematherapie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie: www.schematherapie.nl