Second opinion – consultatie

Werkwijze
Bij een second opinion of consultatievraag dient door de verwijzer een duidelijke vraagstelling te worden geformuleerd. Daarna zal de betrokken patiënt worden uitgenodigd voor een anamnese en psychologisch onderzoek. In sommige gevallen zal ook gebruik worden gemaakt van aanvullend psychodiagnostisch onderzoek.

Bij het verzoek om consultatie of een second opinion is het niet de bedoeling dat de behandeling wordt overgenomen.

Aanmelden
Als u wilt overleggen over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met de praktijk.

 
Kosten
In beginsel worden de kosten voor een second opinion of een consultatie vergoed door de zorgverzekeraar.