Systeemtherapie: relatie en gezinstherapie

Tegenwoordig worden partnerrelatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie.

Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat u samen met u partner of gezinsleden in therapie bent.

Voor meer informatie over systeemtherapie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie: www.nvrg.nl

  

Partnerrelatietherapie

Er wordt hulp geboden aan partners die in hun relatie problemen en spanningen ervaren.Tot op zekere hoogte zijn spanningen in een relatie normaal en gezond. Maar bij ernstige en terugkerende patronen, waardoor men niet meer weet hoe men samen verder moet, kan er ondersteuning gegeven worden om er samen weer uit te komen.

Er wordt gewerkt vanuit Emotionally Focused Therapy for couples (niet te verwarren met Emotionally Freedom Therapy)

Emotion Focused Therapy voor relaties  EFT

Daar gaan we weer… alsmaar diezelfde ruzie

Een liefdevolle relatie is een wens die niet altijd vanzelf in vervulling gaat… Je begon zo verliefd, en nu sta je soms als kemphanen tegenover elkaar. Wat is er gebeurd? Hoe kom je steeds in diezelfde negatieve patronen terecht? Liefde is emotie: het geeft warmte als het goed gaat en ijzige kou als het niet goed gaat. Je bent emotioneel met elkaar verbonden en je reageert op elkaars signalen. Als de stress oploopt, ben je minder goed in staat om elkaar te zien en te begrijpen. Dan reageer je kortaf en boos, terwijl onderliggende verlangens en behoeften niet worden geuit. Je raakt verstrikt in een patroon van aanklagen en terugtrekken. Je raakt de draad kwijt, weet niet meer wat er in de ander omgaat en waarop je moet reageren. Je raakt de veilige verbinding kwijt. Dan is er paniek, de relatie staat op het spel. En wat dan?

Verbetering van je relatie

We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen: mensen leven langer, herstel van ziekte gaat sneller. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig. We hebben een goed onderzochte methode (EFT) om  je te helpen die verbinding weer te herstellen. Er is echt herstel mogelijk, wanhoop niet.

Voor meer informatie over systeemtherapie kunt u terecht op de website van EFT Nederland: www.eft.nl

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie worden u en uw gezinsleden betrokken bij het zoeken naar een oplossing. Vaak leidt gezinstherapie ertoe dat gezinsleden op een andere manier met elkaar omgaan, waardoor een probleem beter hanteerbaar wordt of soms zelfs helemaal verdwijnt. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgt u samen met uw gezin handreikingen waardoor u beter in staat bent om zelf oplossingen te vinden.