Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor bekostiging van de therapie door de verzekeraar hebt u bij de eerste zitting een schriftelijke verwijzing nodig van de huisarts. De regelgeving is aangescherpt vanaf 1 januari 2014. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bij de huisarts verschijnt. We gaan er daarom vanuit dat u een folder voor cliënten van onze beroepsvereniging gelezen heeft. Het kan nuttig zijn als u weet welke regels gelden voor de huisarts. Lees daarom ook de folder voor verwijzers. Het is handig beide formulieren af te drukken en eventueel mee te nemen naar de huisarts.

folder voor cliënten

folder voor verwijzers