Wanneer naar een Psychotherapeut?

Een psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut probeert in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG en de titel psychotherapeut is bij wet beschermd met het BIG-register van Psychotherapeuten.

U kunt zich het beste tot een psychotherapeut wenden als door uw klachten of problemen meerdere terreinen van uw leven negatief beïnvloedt (werk, relaties, vrienden) worden en als u langdurige klachten heeft als somberheid, angsten, ernstige burn-out, dwanghandelingen, lichamelijke klachten, relatieproblemen, problemen die met uw persoonlijkheid te maken hebben en als u moeite heeft zaken die in uw leven gebeurd zijn te verwerken.

Psychotherapie doe je niet zomaar. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en er samen met uw psychotherapeut naar te kijken en er mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak ook tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen. De wil moet er zijn om deze uitdaging aan te gaan.